PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 379kWORD 61k
13.1.2016
PE576.623v01-00
 
B8-0257/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la instituirea unui premiu european pentru cea mai bună inovație în domeniul dispozitivelor medicale


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la instituirea unui premiu european pentru cea mai bună inovație în domeniul dispozitivelor medicale  
B8-0257/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 282/2014,

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât sectorul dispozitivelor medicale și reglementarea acestuia constituie o resursă valabilă și esențială pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale pacienților care suferă de mai multe boli;

B.  întrucât acest sector, chiar ținând seama de rigiditatea necesară a reglementărilor privind protecția sănătății pacienților, încă suferă de pe urma birocrației excesive care îngreunează dezvoltarea ideilor inovatoare;

C.  întrucât singurul mijloc de a ușura viețile pacienților care suferă de diferite boli este de a stimula răspândirea noilor tehnologii legate de dispozitivele medicale care pot contribui într-o mare măsură la reducerea spitalizărilor sau la realizarea de mini-intervenții;

1.  invită Comisia să propună acordarea unui premiu european pentru cea mai bună inovație în domeniul dispozitivelor medicale, cu scopul de a stimula și a sprijini dezvoltarea tehnologică în domeniul medical, pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale pacienților.

Notă juridică - Politica de confidențialitate