NÁVRH USNESENÍ
PDF 245kWORD 60k
20.2.2016
PE576.625v01-00
 
B8-0259/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o lidovém, udržitelném a šetrném řízení lovu


Dominique Bilde, Philippe Loiseau, Edouard Ferrand, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano

Návrh usnesení Evropského parlamentu o lidovém, udržitelném a šetrném řízení lovu  
B8-0259/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že počet osob zabývajících se lovem v Evropě činí 7 milionů, přičemž ve Francii jich je 1,3 milionu v 70 000 loveckých sdruženích, vzhledem k tomu, že vytvářejí 23 000 pracovních míst a 2,3 miliardy EUR finančních toků ve Francii a více než 16 miliard v Evropě;

B.  vzhledem k významné úloze lovců při regulaci biologické rozmanitosti a při udržování našich lesů;

C.  vzhledem k tomu, že lov je významným nástrojem sociální integrace, který umožňuje spojení s venkovskými oblastmi a tím i lepší pochopení ekosystémů, zejména pro budoucí generace;

D.  vzhledem k prováděným studiím, jako jsou například studie Vědeckého institutu severovýchodního Atlantiku (Institut scientifique Nord-Est Atlantique, ISNEA);

1.  žádá Komisi, aby státům umožnila řídit data zahájení a ukončení lovu na vnitrostátní úrovni, nebo aby případně zahájila změnu nebo vyjasnění směrnice o ochraně ptáků s cílem obnovit tradiční data zahájení a ukončení lovu stěhovavých ptáků (od 14. července do 28. února);

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a členským státům.

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí