ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 158kWORD 59k
20.1.2016
PE576.625v01-00
 
B8-0259/2016

benyújtva az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


a közérdeket szolgáló, fenntartható és környezetbarát vadászati igazgatásról


Dominique Bilde, Philippe Loiseau, Edouard Ferrand, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a közérdeket szolgáló, fenntartható és környezetbarát vadászati igazgatásról  
B8-0259/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel Európában 7 millió, Franciaországban 1,3 millió a vadászok száma, akik 70 000 vadászszövetségben tömörülnek, 23 000 álláshelyet és Franciaországban 2,3 milliárd eurós, Európában pedig több mint 16 milliárd eurós pénzügyi forgalmat generálnak;

B.  mivel a vadászok jelentős szerepet játszanak a biológiai sokféleség szabályozásában és az erdők gondozásában;

C.  mivel a vadászat fontos, a társadalmi integrációt segítő eszköz, nevezetesen a jövő generációinak számára, amely lehetővé teszi a vidéki térségekkel való kapcsolat fenntartását és ennek révén az ökoszisztémák jobb megértését;

D.  mivel e tárgyban tanulmányok állnak rendelkezésre, így az Északkelet-atlanti Tudományos Intézet (Institut scientifique Nord-Est Atlantique, ISNEA) tanulmányai;

1.  kéri a Bizottságot, tegye lehetővé az államok számára, hogy nemzeti szinten határozzák meg a vadászati idény kezdetének és végének időpontját, vagy, ennek hiányában, kezdeményezhessék a madárvédelmi irányelv módosítását vagy egyértelművé tételét a vándormadarak vadászatára vonatkozó vadászati idény kezdő és záró időpontjainak visszaállítása érdekében (július 14-től február 28-ig);

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, valamint a tagállamoknak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat