PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 384kWORD 61k
20.1.2016
PE576.625v01-00
 
B8-0259/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la o gestionare cinegetică populară, sustenabilă și neagresivă


Dominique Bilde, Philippe Loiseau, Edouard Ferrand, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la o gestionare cinegetică populară, sustenabilă și neagresivă  
B8-0259/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în Europa există 7 milioane de vânători, iar în Franța aceștia sunt în număr de 1,3 milioane, repartizați în 70 000 de asociații de vânători, și întrucât aceștia generează 23 000 de locuri de muncă și fluxuri financiare e 2,3 miliarde de euro în Franța și de peste 16 miliarde în Europa;

B.  întrucât vânătorii joacă un rol important în ceea ce privește reglementarea biodiversității și a întreținerii pădurilor noastre;

C.  întrucât vânătoarea este un instrument de integrare socială important, care permite crearea unei legături cu zonele rurale și, de asemenea, o mai bună înțelegere a ecosistemelor, în special pentru generațiile viitoare;

D.  întrucât au fost efectuate studii, ca cele ale cinstitului Științific al Atlanticului de nord-est (Institut scientifique Nord-Est Atlantique (ISNEA);

1.  îi solicită Comisiei să le permită statelor să gestioneze la nivel național datele de deschidere și de încheiere a sezoanelor de vânătoare sau, dacă nu, să opereze o modificare sau o clarificare a Directivei privind păsările, pentru a restabili datele de deschidere și încheiere tradiționale pentru vânarea păsărilor migratoare (din 14 iulie până în 28 februarie);

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și statelor membre.

Notă juridică - Politica de confidențialitate