PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 306kWORD 60k
20.1.2016
PE576.625v01-00
 
B8-0259/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o ljudskem, trajnem in spoštljivem upravljanju z divjadjo


Dominique Bilde, Philippe Loiseau, Edouard Ferrand, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o ljudskem, trajnem in spoštljivem upravljanju z divjadjo  
B8-0259/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je v Evropi sedem milijonov, v Franciji pa 1,3 milijona lovcev, včlanjenih v 70 000 lovskih združenj, ki v Franciji ustvarjajo 23 000 delovnih mest in pretok kapitala v višini 2,3 milijarde EUR, v Evropi pa več kot 16 milijard EUR;

B.  ker imajo lovci pomembno vlogo pri uravnavanju biotske raznovrstnosti in vzdrževanju gozdov;

C.  ker je lovska dejavnost pomembno orodje za vključevanje v družbo, ki vzpostavlja povezavo s podeželjem ter s tem omogoča boljše razumevanje ekosistemov, zlasti za prihodnje generacije;

D.  ob upoštevanju različnih študij, kot so tiste, ki jih izvaja Severovzhodni atlantski znanstveni inštitut (ISNEA);

1.  poziva Komisijo, naj omogoči državam, da na nacionalni ravni določajo datume za začetek in zaključek sezone lova, ali pa spremeni oziroma razjasni direktivo o pticah, da bi ponovno vzpostavili tradicionalne datume za začetek in zaključek sezone lova na ptice selivke (od 14. julija do 28. februarja);

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov