NÁVRH USNESENÍ
PDF 244kWORD 60k
8.2.2016
PE576.626v01-00
 
B8-0260/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o přepracování právních předpisů na ochranu znalostí v oblasti hudební a symfonické činnosti a na její kulturní podporu


Gianluca Buonanno

Návrh usnesení Evropského parlamentu o přepracování právních předpisů na ochranu znalostí v oblasti hudební a symfonické činnosti a na její kulturní podporu  
B8-0260/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že znalosti v oblasti hudební a symfonické činnosti a její podpora je v evropských zemích, které se mohou v této oblasti pochlubit významnými dějinami a tradicí, předmětem široké diskuze;

B.  vzhledem k tomu, že hudební ústavy a konzervatoře společně s dalšími organizacemi a sdruženími vynakládají stále větší úsilí na organizaci koncertů a hudebně didaktických akcí;

C.  vzhledem k tomu, že příslušné pokyny a ekonomická podpora poskytovaná na tuto činnost obvykle nejsou zaměřeny na konkrétní příjemce, nýbrž obecně na veřejné subjekty, které tyto prostředky často musejí dále rozdělovat podle nevhodných kritérií, pokud jde o uměleckou a kulturní hodnotu návrhů;

D.  vzhledem k tomu, že existence studijních center pro rozvoj a podporu hudební a symfonické činnosti v některých zemích představují důležitou ochranu, která zaručuje zachování a další rozvoj této činnosti;

1.  domnívá se proto, že je nezbytné, aby Evropská komise věnovala tomuto tématu větší pozornost;

2.  navrhuje, aby Parlament přijal opatření, která by vedla k vytvoření orgánů s přiměřeným kulturním rozhledem, jež by umožnily rozvoj hudební a symfonické činnosti.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí