REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 383kWORD 60k
8.2.2016
PE576.626v01-00
 
B8-0260/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par tiesību normu pārstrādāšanu jomā, kas attiecas uz zināšanu saglabāšanu par muzikālo un simfonisko darbību, to aizsardzību un mūzikas kultūras un simfoniskās kultūras veicināšanu


Gianluca Buonanno

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tiesību normu pārstrādāšanu jomā, kas attiecas uz zināšanu saglabāšanu par muzikālo un simfonisko darbību, to aizsardzību un mūzikas kultūras un simfoniskās kultūras veicināšanu  
B8-0260/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropas valstīs, kas var lepoties ar bagātu vēsturi un tradīcijām muzikālās darbības un simfoniskās mūzikas jomā, zināšanām par muzikālo un simfonisko darbību un jautājumam par tās atbalstīšanu tiek pievērsta visai plaša uzmanība;

B.  tā kā mūzikas skolas un konservatorijas kopā ar dažādām organizācijām un apvienībām arvien aizrautīgāk strādā pie tā, lai piedāvātu sabiedrībai koncertus un rīkotu izglītojošus pasākumus šajā jomā;

C.  tā kā noteikumi par finansiālā atbalsta piešķiršanu šādām darbībām, kā arī pats atbalsts parasti nav mērķtiecīgi orientēts uz konkrētiem pasākumiem, bet gan paredz vispārējus piešķīrumus organizācijām, kurām līdzekļi pēcāk jāsadala, vadoties pēc kritērijiem, kas bieži vien nav piemēroti iesniegto priekšlikumu kvalitātes novērtēšanai mākslinieciskajā un kultūras aspektā;

D.  tā kā dažās valstīs darbojas izglītojoši centri, kuru darbības mērķis ir mūzikas kultūras un simfoniskās kultūras attīstīšana un atbalstīšana, un šādu centru pastāvēšanai ir svarīga nozīme, lai nodrošinātu muzikālās darbības uzturēšanu un izvēršanu,

1.  uzskata, ka būtu nepieciešams, lai Eiropas Komisija šim jautājumam pievērstu lielāku uzmanību;

2.  ierosina Parlamentam rīkoties, lai atbalstītu no kultūras viedokļa piemērotu organizāciju izveidi muzikālās un simfoniskās darbības attīstīšanas veicināšanai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika