ONTWERPRESOLUTIE
PDF 151kWORD 58k
8.2.2016
PE576.626v01-00
 
B8-0260/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over herziening van de voorschriften inzake de instandhouding en bescherming van kennis en de culturele bevordering van muzikale en symfonische activiteiten


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over herziening van de voorschriften inzake de instandhouding en bescherming van kennis en de culturele bevordering van muzikale en symfonische activiteiten  
B8-0260/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de kennis en bevordering van muzikale en symfonische activiteiten een belangrijk gespreksthema vormen in de Europese landen met een lange geschiedenis en traditie op dit gebied;

B.  overwegende dat muziekinstituten en conservatoria, alsook instanties en verenigingen, zich steeds meer inzetten voor het organiseren van openbare concerten en didactische initiatieven op dit gebied;

C.  overwegende dat de financiële voorschriften en subsidies ten behoeve van die activiteiten gewoonlijk niet aan specifieke activiteiten worden toegewezen, maar meer in het algemeen aan overheidsinstanties, die de middelen vervolgens moeten verdelen, wat vaak gebeurt op grond van criteria die niet stroken met de artistieke en culturele kwaliteit van de voorstellen;

D.  overwegende dat het bestaan van studiecentra voor de ontwikkeling en culturele bevordering van muziek en symfonische activiteiten in sommige lidstaten belangrijk is voor de instandhouding en bevordering van die activiteiten;

1.  acht het noodzakelijk dat de Europese Commissie meer aandacht besteedt aan deze kwestie;

2.  stelt voor dat het Parlement ervoor zorgt dat er organismen met een passend cultureel niveau worden opgericht voor de bescherming voor de ontwikkeling van muzikale en symfonische activiteiten.

Juridische mededeling - Privacybeleid