PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 375kWORD 61k
8.2.2016
PE576.626v01-00
 
B8-0260/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la redefinirea legislației referitoare la protecția cunoașterii și la promovarea culturală a activităților muzicale și simfonice


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la redefinirea legislației referitoare la protecția cunoașterii și la promovarea culturală a activităților muzicale și simfonice  
B8-0260/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât cunoașterea și promovarea activităților muzicale și simfonice constituie un subiect important în țările europene care au o istorie și o tradiție de anvergură în acest domeniu;

B.  întrucât institutele de muzică și conservatoarele, alături de alte entități și asociații, se implică din ce în ce mai asiduu în activitățile de programare publică a concertelor și în propunerile didactice din acest domeniu;

C.  întrucât dispozițiile și sprijinul economic pentru aceste activități nu sunt în general orientate specific, ci doar prin alocări generice către organisme publice, care trebuie apoi să-l distribuie conform unor criterii adesea necorespunzând calității artistice și culturale a propunerilor;

D.  întrucât existența unor centre de studiu pentru dezvoltarea și promovarea culturii muzicale și simfonice din unele țări asigură o importantă protecție, care constituie o garanție a dezvoltării acestor activități;

1.  consideră, prin urmare, necesar ca Comisia Europeană să acorde mai multă atenție acestei teme;

2.  propune o intervenție parlamentară care să favorizeze crearea unor organisme de protecție de un calibru adecvat pentru dezvoltarea activităților muzicale și simfonice.

Notă juridică - Politica de confidențialitate