PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 303kWORD 61k
8.2.2016
PE576.626v01-00
 
B8-0260/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o preoblikovanju predpisov na področju ohranjanja in zaščite znanja ter kulturne promocije glasbenih in simfoničnih dejavnosti


Gianluca Buonanno

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o preoblikovanju predpisov na področju ohranjanja in zaščite znanja ter kulturne promocije glasbenih in simfoničnih dejavnosti  
B8-0260/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker sta poznavanje in promocija glasbenih in simfoničnih dejavnosti v evropskih državah, ki imajo na tem področju dolgo zgodovino in tradicijo, široko obravnavana tema;

B.  ker glasbene ustanove in konservatoriji, skupaj z drugimi institucijami in združenji, v programih dejavnosti za javnost vse več pozornosti namenjajo koncertom in didaktičnim vsebinam;

C.  ker predpisi in finančna sredstva običajno niso posebej namenjeni tem dejavnostim, temveč se na splošno dodelijo javnim ustanovam, ki morajo sredstva razdeliti glede na merila, ki pogosto ne ustrezajo umetniški in kulturni kakovosti predlogov;

D.  ker imajo nekatere države študijske centre za razvoj in kulturno promocijo glasbenih in simfoničnih dejavnosti, ki imajo pomembno vlogo pri zaščiti, ohranjanju in razvoju teh dejavnosti;

1.  meni, da mora Evropska komisija nameniti več pozornosti tej temi;

2.  predlaga, naj Parlament dejavno podpre ustanovitev organov na visoki kulturni ravni, ki bodo skrbeli za razvoj glasbenih in simfoničnih dejavnosti.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov