FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 57k
8.2.2016
PE576.626v01-00
 
B8-0260/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om översyn av regelverken för att värna och skydda kunnandet om och det kulturella främjandet av musik- och orkesterverksamhet


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om översyn av regelverken för att värna och skydda kunnandet om och det kulturella främjandet av musik- och orkesterverksamhet  
B8-0260/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kunnande på området för musik- och orkesterverksamhet, och främjande av sådan verksamhet, diskuteras mycket i de europeiska länder som har lång historia och stolta traditioner på området.

B.  Tillsammans med olika organ och föreningar engagerar sig musikinstitutioner och konservatorier allt mer för att organisera offentliga konserter och ta pedagogiska initiativ på det här området.

C.  Regelverken och det ekonomiska stödet för den här typen av verksamhet saknar vanligtvis specifik inriktning. Stödet tilldelas offentliga organ, som sedan får distribuera det enligt kriterier som ofta inte tar tillräcklig hänsyn till konstnärlig och kulturell kvalitet.

D.  Förekomsten av utbildningsinstitutioner som sysslar med att utveckla och främja musik- och orkesterverksamhet i vissa länder utgör ett viktigt skydd, till stöd för fortsatt bedrivande och utveckling av sådan verksamhet.

1.  Europaparlamentet anser att kommissionen bör ägna större uppmärksamhet åt frågan.

2.  Europaparlamentet föreslår att parlamentet ska engagera sig för inrättande av organ, med högt kulturellt anseende, för att värna och utveckla musik- och orkesterverksamhet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy