PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 301kWORD 61k
8.2.2016
PE576.628v01-00
 
B8-0262/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o preoblikovanju predpisov in pravil v zvezi s spodbudami, ugodnostmi in davčnimi olajšavami za samozaposlitev avtorjev in založnikov


Gianluca Buonanno

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o preoblikovanju predpisov in pravil v zvezi s spodbudami, ugodnostmi in davčnimi olajšavami za samozaposlitev avtorjev in založnikov  
B8-0262/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker se mednarodni trg s knjigami stalno širi, veča pa se tudi število avtorjev in založnikov;

B.  ker je zaradi tega pozitivnega kulturnega trenda v mestih vse več fizičnih knjigarn, kar je v nasprotju z razširjenim trendom objavljanja literarnih del prek informacijskih kanalov;

C.  ker celo podjetja, specializirana za elektronsko trgovanje, odpirajo fizične knjigarne, kar kaže na konec literarnega dualizma med realnim in virtualnim;

D.  ker se začetniški avtorji in založniki spopadajo s praktičnimi in ekonomskimi težavami pri objavi del in obvladovanju stroškov ter davčnih predpisov;

1.  meni, da je treba tej zadevi nameniti več pozornosti;

2.  predlaga, da se z zakonodajnim ukrepom preoblikujejo predpisi za začetniške avtorje in male založnike, da bi se z zaščitnimi predpisi in določbami podjetjem v sektorju omogočilo lažje izvajanje dejavnosti, povezanih s tradicionalnim tiskanim literarnim svetom.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov