ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 240kWORD 60k
4.2.2016
PE576.631v01-00
 
B8-0265/2016

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


a villamos energiáról a belső piacon


Aldo Patriciello

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a villamos energiáról a belső piacon  
B8-0265/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel a villamos energia belső piacának – amelynek fokozatos megvalósítása az egész Unióban 1999 óta tart – célja, hogy minden fogyasztó számára, akár magán- akár vállalati, valódi választási szabadságot nyújtson, új üzleti lehetőségeket teremtsen, és fokozza a határon átnyúló kereskedelmet;

B.  mivel a villamos energia belső piaca hatékony működésének megfelelő ösztönzőket kell nyújtania a termelők számára, hogy ruházzanak be új energiatermelési lehetőségekbe, kiemelt figyelmet fordítva a közösségi piac elszigeteltebb országaira és régióira;

C.  mivel a hálózatok villamosáram-termeléstől és -továbbítástól való tényleges elválasztásának hiánya állandó kockázatot jelent a vertikálisan integrált vállalatok ösztönzői tekintetében;

1.  kéri a Bizottságot, hogy alakítson ki új cselekvési tervet, mivel még nem valósult meg minden tagállamban a hálózatokhoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés, sem pedig a nemzeti szabályozói felügyeletek egységes hatékonysága.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat