PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 375kWORD 60k
4.2.2016
PE576.631v01-00
 
B8-0265/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la energia electrică pe piața internă


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la energia electrică pe piața internă  
B8-0265/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât piața internă a energiei electrice – care a început să fie pusă în aplicare treptat în întreaga Uniune începând din 1999 – își propune să ofere tuturor consumatorilor, indiferent dacă sunt persoane fizice sau întreprinderi, o libertate de alegere reală, să creeze noi oportunități comerciale și să intensifice schimburile transfrontaliere;

B.  întrucât o piață internă a energiei electrice care funcționează bine ar trebui să le ofere producătorilor stimulente adecvate pentru a investi în noi metode de producție a energiei, acordând o atenție deosebită țărilor și regiunilor celor mai izolate de pe piața europeană;

C.  întrucât, dacă nu există o separare efectivă a rețelelor de activitățile de producție și furnizare, există un risc permanent legat de stimulentele acordate întreprinderilor vertical integrate,

1.  invită, prin urmare, Comisia să elaboreze un nou plan de acțiune, întrucât în prezent nu există încă un acces nediscriminatoriu la rețea în toate statele membre, iar controalele realizate de autoritățile naționale de reglementare nu au aceeași eficacitate.

Notă juridică - Politica de confidențialitate