PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 298kWORD 59k
4.2.2016
PE576.631v01-00
 
B8-0265/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o električni energiji na notranjem trgu


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o električni energiji na notranjem trgu  
B8-0265/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je namen notranjega trga električne energije, ki v Uniji nastaja že od leta 1999, da se zasebnim potrošnikom ali podjetjem omogoči dejanska svoboda pri izbiri, ponudijo nove trgovinske možnosti in okrepijo čezmejne izmenjave;

B.  ker bi moralo dobro delovanje notranjega trga električne energije proizvajalcem dajati ustrezne spodbude za naložbe v nadaljnjo proizvodnjo energije, ob tem pa bi treba večjo pozornost nameniti zlasti bolj obrobnim državam in regijam;

C.  ker omrežje dejansko ni ločeno od proizvodnje in dobave, zato obstaja nevarnost, ki je prisotna pri spodbudah v vertikalno integriranih podjetjih;

1.  poziva Komisijo, naj izdela nov akcijski načrt, saj nekatere države članice še vedno ne omogočajo nediskriminacijskega dostopa do omrežja, nacionalni regulatorji pa ne izvajajo enako učinkovitega nadzora.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov