PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 299kWORD 59k
3.2.2016
PE576.632v01-00
 
B8-0266/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o posledicah za turizem, če bi se prekinilo izvajanje schengenskega sporazuma


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o posledicah za turizem, če bi se prekinilo izvajanje schengenskega sporazuma  
B8-0266/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. Uredbe (EU) št. 692/2011 Evropskega parlamenta in Sveta;

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je po podatkih iz poročila Svetovne turistične organizacije splošna upočasnitev gospodarstva povzročila zaustavitev rasti turizma po vsem svetu, čeprav je Evropa med najbolj obiskanimi svetovnimi destinacijami;

B.  ker ima turistično gospodarstvo Unije pomembno mesto v gospodarstvu držav članic, saj pomeni turistična dejavnost velik potencialni vir novih delovnih mest;

C.  ker so evropska podjetja iz turističnega sektorja predvsem mala in srednja podjetja, ki so temelj stabilnosti in blaginje lokalnih skupnosti, hkrati pa ohranjajo gostoljubnost in identiteto, ki sta posebnost turizma v evropskih regijah;

1.  poziva Komisijo, naj oceni, kako bi morebitna prekinitev izvajanja schengenskega sporazuma vplivala na turizem in kakšne negativne posledice bi imela tako škodljiva odločitev.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov