PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 146kWORD 57k
8.2.2016
PE576.635v01-00
 
B8-0269/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Euroopan oikeusasiamiehen tunnetuksi tekemisestä


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan oikeusasiamiehen tunnetuksi tekemisestä  
B8-0269/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon sovittelua koskevan direktiivin 2008/52/EY,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että oikeusasiamiehen tehtävänä on vakiinnuttaa välineet, joilla suojellaan Euroopan unionin kansalaisten oikeuksia, sekä maksimoida yhteisön hallinnon tehokkuus, kun otetaan huomioon oikeus hyvään hallintoon;

B.  katsoo, että oikeusasiamiestä voidaan pitää välittäjänä, joka toimii Euroopan unionin ja sen kansalaisten välillä, ja toteaa, että tarkoituksena on lisätä kansalaisten osallistumista yhteisön toimiin;

C.  toteaa, että oikeusasiamies tutkii unionin toimielinten, elinten ja laitosten hallinnolliset toimet;

D.  toteaa, että valtaosa eurooppalaisista ei tunne hyvin oikeusasiamiehen tehtävää;

1.  pyytää komissiota harkitsemaan kampanjaa, jolla tehtäisiin tunnetuksi Euroopan oikeusasiamiehen tehtävää ja mahdollisuuksia kääntyä oikeusasiamiehen puoleen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö