PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 150kWORD 60k
8.2.2016
PE576.635v01-00
 
B8-0269/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o promicanju Europskog ombudsmana


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o promicanju Europskog ombudsmana  
B8-0269/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 228. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2008/52/EZ o mirenju,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je uloga Ombudsmana da konsolidira instrumente za zaštitu prava građana Unije i optimizira učinkovitost administracije Europske unije, s obzirom na pravo na dobro upravljanje;

B.  budući da se Ombudsmana može smatrati sponom između Europske unije i njezinih građana, u slučajevima u kojima je predviđeno njihovo veće sudjelovanje u aktivnostima Unije;

C.  budući da Ombudsman nadzire administrativne aktivnosti europskih institucija i tijela;

D.  budući da nažalost trenutačno većina europskog stanovništva nedovoljno poznaje ulogu Ombudsmana;

1.  traži od Komisije da razmotri mogućnost pokretanja kampanje u cilju promicanja uloge Ombudsmana i mogućnosti korištenja njegovim uslugama.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti