PROJEKT REZOLUCJI
PDF 226kWORD 59k
8.2.2016
PE576.635v01-00
 
B8-0269/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie promowania roli Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie promowania roli Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich  
B8-0269/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 228 TFUE,

–  uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając dyrektywę nr 2008/52/WE w sprawie mediacji,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że rola Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich polega na wzmacnianiu narzędzi ochrony praw obywateli Unii i optymalizacji efektywności administracji wspólnotowej, zgodnie z prawem do dobrej administracji;

B.  mając na uwadze, że Rzecznik może być postrzegany jako pośrednik między Unią Europejską a jej obywatelami w obszarach, w których przewidziane jest większe ich uczestnictwo w działaniach unijnych;

C.  mając na uwadze, że Rzecznik analizuje działania administracyjne instytucji, agencji i organów europejskich;

D.  mając na uwadze, że obecnie rola Rzecznika jest niestety mało znana większości obywateli europejskich;

1.  zwraca się do Komisji o rozważenie możliwości przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat roli Rzecznika i sposobów, w jakie można się z nim skontaktować.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności