RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 150kWORD 57k
11.2.2016
PE576.640v01-00
 
B8-0272/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


küberruumi käsitlevate õigusnormide kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek küberruumi käsitlevate õigusnormide kohta  
B8-0272/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse direktiivi 2013/40/EL,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et küberruum on avaldanud märkimisväärset mõju ühiskonna kõikidel tasanditel ning isegi põhiõiguste kaitse ja majandusareng sõltuvad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia laitmatust toimimisest;

B.  arvestades, et internetis on vaja kaitsta samu õigusi kui väljaspool seda, et küberruum jääks avatuks ja vabaks ning seal oleks tagatud põhiõiguste ja demokraatia kaitse;

C.  arvestades, et juhul, kui telekommunikatsiooniühendus katkeks ootamatult või seda tabaks ulatuslik rünnak, lakkaksid koheselt toimimast peaaegu kõik teenused;

D.  arvestades, et Euroopa õigusakte ei kohaldata ühtemoodi ja seepärast on kõigil valdkonna osalistel, eeskätt liikmesriikidel, vaja teha tõhusat koostööd;

1.  palub komisjonil kehtestada kava, millega kohustataks liikmesriike võtma võimalikult kiiresti vastu ühesugused õigusnormid, et kaotada erinev kohtlemine, mis võib kahjustada Euroopa süsteemi.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika