ONTWERPRESOLUTIE
PDF 152kWORD 57k
11.2.2016
PE576.640v01-00
 
B8-0272/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de reglementering van cyberspace


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de reglementering van cyberspace  
B8-0272/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien Richtlijn 2013/40/EU,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de cyberspace een enorme invloed heeft op alle lagen van de samenleving en dat de bescherming van de grondrechten en de economische ontwikkeling afhankelijk zijn van de perfecte werking van de informatie- en communicatietechnologie;

B.  overwegende dat de offline beschermde rechten online ook moeten worden beschermd zodat de cyberspace een open en vrije ruimte blijft en de bescherming van de grondrechten en democratie gegarandeerd wordt;

C.  overwegende dat bijna alle diensten onmiddellijk uitvallen als de telecommunicatie onverwacht wordt onderbroken of onderhevig is aan een enorme aanval;

D.  overwegende dat de Europese wetgeving niet uniform wordt toegepast en dat de bevoegde operatoren, in de eerste plaats de lidstaten, toch efficiënt moeten samenwerken;

1.  vraagt de Commissie een programma in te richten waardoor de lidstaten worden verplicht zo spoedig mogelijk dezelfde wetgeving aan te nemen teneinde de verschillen in behandeling die het Europees systeem kunnen verzwakken, weg te werken.

 

Juridische mededeling - Privacybeleid