PROJEKT REZOLUCJI
PDF 224kWORD 59k
11.2.2016
PE576.640v01-00
 
B8-0272/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie uregulowania cyberprzestrzeni


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uregulowania cyberprzestrzeni  
B8-0272/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając dyrektywę 2013/40/WE,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że cyberprzestrzeń miała ogromy wpływ na wszystkie warstwy społeczeństwa, ponieważ ochrona praw podstawowych i rozwój gospodarczy zależą od perfekcyjnego funkcjonowania technologii informacyjno-komunikacyjnych;

B.  mając na uwadze, że konieczna jest obrona w internecie tych samych praw chronionych poza nim, aby cyberprzestrzeń pozostała przestrzenią otwartą i wolną oraz aby gwarantowała prawa podstawowe i demokrację;

C.  mając na uwadze, że gdyby przepływ telekomunikacyjny nieoczekiwanie został przerwany lub był przedmiotem potężnego ataku, prawie wszystkie usługi przestałyby w jednej chwili działać;

D.  mając na uwadze, że stosowanie przepisów europejskich nie jest jednakowe i że w związku z tym konieczne jest, aby podmioty działające w tym obszarze, a przede wszystkim państwa członkowskie, skutecznie współpracowały;

1.  apeluje do Komisji o ustanowienie programu zobowiązującego państwa członkowskie do przyjęcia przede wszystkim tych samych przepisów w celu wyeliminowania różnic w traktowaniu, które mogą osłabić system europejski.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności