FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 152kWORD 57k
11.2.2016
PE576.640v01-00
 
B8-0272/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om reglering av internet


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om reglering av internet  
B8-0272/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av direktiv 2013/40/EU,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Internet har haft enorm inverkan på alla samhällsområden. Såväl skyddet för de grundläggande rättigheterna som den ekonomiska utvecklingen är beroende av att informations- och kommunikationstekniken fungerar perfekt.

B.  Samma rättigheter som skyddas offline måste skyddas även online, så att internet förblir öppet och fritt, med garanterat skydd för de grundläggande rättigheterna och demokratin.

C.  Om telekommunikationerna plötsligt bröts eller om de utsattes för en stor attack skulle nästan alla tjänster omedelbart sluta fungera.

D.  Den europeiska lagstiftningen tillämpas inte enhetligt och det är därför nödvändigt att aktörerna på det här området, först och främst medlemsstaterna, samarbetar effektivt.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta ett program genom vilket medlemsstaterna åläggs att snarast anta samma lagstiftning för att undanröja de skillnader som kan försvaga det europeiska systemet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy