RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 149kWORD 57k
16.2.2016
PE576.642v01-00
 
B8-0274/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


Euroopa Reitinguagentuuri asutamise kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa Reitinguagentuuri asutamise kohta  
B8-0274/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse määrust (EL) nr 462/2013,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et reitinguagentuurid etendavad praegu kapitaliturgudel keskset rolli seoses juurdepääsuga pikaajalisele rahastamisele;

B.  arvestades, et reiting on meetod, mida kasutatakse ettevõtjate või riikide väärtpaberite analüüsimiseks ja hindamiseks vastavalt nende finantsriskile ja mis mõjutab oluliselt investorite valikuid;

C.  arvestades, et viimastel aastatel on tulenevalt rahulolematusest teatavate anglosaksi agentuuride hinnangute suhtes väljendatud üha rohkem Euroopa Reitinguagentuuri asutamist soosivaid arvamusi;

D.  arvestades, et reitinguagentuuri asutamiseks vajalik oskusteave on ELis olemas, kuivõrd selles tegutsevad mitmed agentuurid, mis korraldavaid selliseid hindamisi juba aastaid;

1.  palub komisjonil kaaluda võimalust algatada Euroopa Reitinguagentuuri asutamisele suunatud protsess.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika