FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 57k
3.2.2016
PE576.645v00-00
 
B8-0277/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om gennemsigtighed i forbindelse med multinationale selskabers pressionsgrupper


Sophie Montel, Florian Philippot

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om gennemsigtighed i forbindelse med multinationale selskabers pressionsgrupper  
B8-0277/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at kommissionsformand Juncker ifølge generalsekretæren for Det Europæiske Miljøkontor (EEB) ikke en eneste gang har mødtes med en miljøorganisation;

B.  der henviser til, at disse store virksomheder ifølge "Transparency International" opnår flere møder med EU-kommissærerne, eftersom 75 % af Kommissionens møder var med virksomhedslobbyister;

C.  der henviser til, at det er vigtigt at vide, hvilke organisationer eller personer der søger at påvirke Unionens politikker, særlig for så vidt angår energi- eller klimapolitikken;

D.  der imidlertid henviser til, at Unionens åbenhedsregister er fyldt med forkerte og urealistiske oplysninger om multinationale selskabers lobbyvirksomhed;

1.  anmoder Kommissionen om et obligatorisk åbenhedsregister med nøjagtige og korrekte oplysninger, der gør det muligt for medlemsstaternes borgere at finde ud af, hvem der påvirker Unionens politikker;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik