RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 149kWORD 57k
3.2.2016
PE576.645v01-00
 
B8-0277/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


hargmaiste ettevõtjate surverühmade läbipaistvuse kohta


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopa Parlamendi resolutsioon hargmaiste ettevõtjate surverühmade läbipaistvuse kohta  
B8-0277/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa Keskkonnabüroo peasekretäri sõnul ei ole Euroopa Komisjoni president Juncker kordagi kohtunud ühegi keskkonnakaitseorganisatsiooniga;

B.  arvestades, et organisatsiooni Transparency International andmetel on suurettevõtjatel võimalik volinikega sagedamini kohtuda, kuna 75% komisjoni koosolekutest toimus ettevõtete lobistidega;

C.  arvestades, et oluline on teada, millised organisatsioonid või isikud üritavad mõjutada liidu poliitikat, eriti energeetika või kliima valdkonnas;

D.  arvestades samas, et liidu läbipaistvusregister kubiseb valedest ja ebarealistlikest andmetest hargmaiste ettevõtjate lobitöö kohta;

1.  palub komisjonil luua täpset ja tõest teavet sisaldava kohustusliku läbipaistvusregistri, mis võimaldaks liikmesriikide kodanikel teada saada, kes mõjutavad liidu poliitikat;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika