REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 383kWORD 284k
3.2.2016
PE576.645v01-00
 
B8-0277/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par daudznacionālu lobiju grupu pārredzamību


Sophie Montel, Florian Philippot

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par daudznacionālu lobiju grupu pārredzamību  
B8-0277/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropas Vides biroja (EEB) ģenerālsekretārs apgalvo, ka Eiropas Komisijas priekšsēdētājs J.-C. Juncker ne reizi nav ticies ar vides aizsardzības organizāciju pārstāvjiem;

B.  tā kā starptautiskās nevalstiskās organizācijas „Transparency International” dati liecina, ka visbiežāk ar ES komisāriem tiekas tieši lielo uzņēmumu pārstāvji, jo 75 % no Komisijas sanāksmēm ir notikušas ar uzņēmumu lobijiem;

C.  tā kā ir svarīgi zināt, kuras organizācijas vai personas cenšas ietekmēt Savienības politiku, jo īpaši enerģētikas vai klimata jomā;

D.  tā kā ES Pārredzamības reģistrā tomēr ir pārāk daudz kļūdainas un reālajai situācijai neatbilstošas informācijas par daudznacionālo lobiju darbību,

1.  pieprasa Komisijai nodrošināt obligātu pārredzamības reģistru ar skaidru un precīzu informāciju, kas ļautu dalībvalstu iedzīvotājiem uzzināt, kuram ir ietekme pār Savienības politiku;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika