ONTWERPRESOLUTIE
PDF 155kWORD 57k
3.2.2016
PE576.645v01-00
 
B8-0277/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de transparantie van de pressiegroepen van multinationals


Sophie Montel, Florian Philippot

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de transparantie van de pressiegroepen van multinationals  
B8-0277/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de voorzitter van de Commissie, de heer Juncker, volgens de secretaris- generaal van het Europees Milieubureau niet eenmaal een ontmoeting heeft gehad met een milieuorganisatie;

B.  overwegende dat grote bedrijven volgens Transparency International meer ontmoetingen met de Europese commissarissen krijgen, aangezien 75 % van de vergaderingen van de Commissie waren met lobbyisten van bedrijven;

C.  overwegende dat het belangrijk is om te weten welke organisaties of personen proberen invloed op het beleid van de Unie, met name op het gebied van energie en klimaat, uit te oefenen;

D.  overwegende dat het transparantieregister van de Unie evenwel volzit met foute en irrealistische informatie over de lobbyingactiviteiten van multinationals;

1.  verzoekt de Commissie om een verplicht transparantieregister met precieze en exacte informatie, zodat de burgers van de lidstaten te weten kunnen komen wie het beleid van de Unie beïnvloedt;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid