PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 59k
3.2.2016
PE576.645v00-00
 
B8-0277/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie przejrzystości wielonarodowych grup nacisku


Sophie Montel, Florian Philippot

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystości wielonarodowych grup nacisku  
B8-0277/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według sekretarza generalnego Europejskiego Biura Ochrony Środowiska przewodniczący Komisji Europejskiej J.-C. Juncker ani razu nie spotkał się z przedstawicielami żadnej organizacji ochrony środowiska;

B.  mając na uwadze, że według „Transparency International” duże przedsiębiorstwa uzyskują więcej spotkań z komisarzami europejskimi, ponieważ 75% spotkań Komisji to były spotkania z lobbystami na rzecz przedsiębiorstw;

C.  mając na uwadze, że ważne jest, aby wiedzieć, jakie organizacje lub osoby usiłują wywrzeć wpływ na politykę Unii, w szczególności w dziedzinie energetyki lub klimatu;

D.  mając jednak na uwadze, że unijny rejestr służący przejrzystości jest pełny mylnych i nierealistycznych informacji o działalności wielonarodowego lobby;

1.  domaga się od Komisji obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości, zawierającego dokładne i prawdziwe informacje, które pozwoliłyby obywatelom państw członkowskich dowiedzieć się, kim są ludzie wywierający wpływ na politykę Unii;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności