PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 222kWORD 60k
3.2.2016
PE576.645v01-00
 
B8-0277/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o preglednosti lobistov multinacionalk


Sophie Montel, Florian Philippot

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o preglednosti lobistov multinacionalk  
B8-0277/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker se po navedbah generalnega sekretarja Evropskega urada za okolje (EEB) predsednik Evropske komisije Juncker ni sestal niti z eno organizacijo za varstvo okolja;

B.  ker se uspe velikim podjetjem večkrat srečati z evropskimi komisarji, saj je po podatkih organizacije „Transparency International“ od vseh sestankov Komisije kar 75 % sestankov z lobisti podjetij;

C.  ker je pomembno vedeti, katere organizacije ali osebe poskušajo vplivati na oblikovanje politik EU, zlasti na področju energetike in podnebja;

D.  ker je register Unije za preglednost poln napačnih in nerealističnih informacij o dejavnostih lobiranja multinacionalk;

1.  od Komisije zahteva obvezen register za preglednost s točnimi in natančnimi informacijami, ki bi državljanom držav članic omogočil, da spoznajo tiste, ki vplivajo na politiko EU;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov