ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 447kWORD 61k
16.2.2016
PE576.647v01-00
 
B8-0279/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη μείωση του ποσοστού εγκληματικότητας στην Ελβετία μετά την αναστολή των συμφωνιών του Σένγκεν από τη Γαλλία


Edouard Ferrand

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μείωση των ποσοστών εγκληματικότητας στην Ελβετία μετά την αναστολή των συμφωνιών του Σένγκεν από τη Γαλλία  
B8-0279/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι και την επαναφορά από τη Γαλλία των συνοριακών ελέγχων, η Ελβετία κατέγραψε ως άμεσο αποτέλεσμα μια αξιοσημείωτη μείωση των κλοπών, των διαρρήξεων (-14% σε σχέση με το 2014) και της διακίνησης ναρκωτικών, γεγονός που αποτελεί συνταρακτική διαπίστωση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντίθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της νομαρχίας της Άνω Σαβοΐας, η εγκληματικότητα αυξάνεται δραματικά από τη γαλλική πλευρά·

1.  έκρινε ότι:

α)  η αναστολή των συμφωνιών του Σένγκεν είχε πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για την ασφάλεια των συνοριακών καντονιών·

β)  η μείωση της εγκληματικότητας που διαπιστώθηκε στη γαλλόφωνη Ελβετία αντιστοιχεί σε μείωση της εισαγόμενης εγκληματικότητας·

γ)  η ασφάλεια βελτιώνεται όταν δεν επιτρέπεται στους εγκληματίες να εισέλθουν στην Ελβετική Συνομοσπονδία·

2.  θεωρεί ότι η ανάλυση της Ελβετίας, όσον αφορά την αναστολή των συμφωνιών του Σένγκεν, είναι τόσο ενδιαφέρουσα και εύστοχη που θα έπρεπε να αξιοποιηθεί για την υποστήριξη των θέσεων υπέρ της οριστικής καταγγελίας των ως άνω συμφωνιών.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου