NÁVRH USNESENÍ
PDF 238kWORD 59k
16.2.2016
PE576.648v01-00
 
B8-0280/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o emisích hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o emisích hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí  
B8-0280/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. května 2000,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v rámci politiky Společenství je nutné dosáhnout zvýšené úrovně ochrany zdraví a životního prostředí a že jedním z cílů, o jehož splnění je třeba v této souvislosti usilovat, je ochrana před nadměrným hlukem;

B.  vzhledem k tomu, že v zelené knize o budoucí politice ochrany proti hluku Komise definuje hluk jako jeden z hlavních problémů životního prostředí v Evropě;

C.  vzhledem k tomu, že hluk z dopravy a průmyslových a rekreačních činností představuje rostoucí problém a že počet Evropanů vystavených nadměrnému hluku se neustále zvyšuje;

1.  žádá Komisi, aby přezkoumala stanovené limity a iniciovala snížení hluku u zdroje, což by znamenalo mnohem menší náklady než ty, které jsou spojeny s protihlukovou izolací budov a instalací protihlukových bariér.

Právní upozornění - Ochrana soukromí