FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 131kWORD 57k
16.2.2016
PE576.648v01-00
 
B8-0280/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om støjemission i miljøet fra maskiner og apparater til udendørs brug


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om støjemission i miljøet fra maskiner og apparater til udendørs brug  
B8-0280/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF af 8. maj 2000,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at der med EU-politikken bør tilstræbes et højt niveau for sundheds- og miljøbeskyttelse, og at et af de mål, som skal forfølges i forbindelse hermed, er beskyttelse mod støjforurening;

B.  der henviser til, at Kommissionen i grønbogen om fremtidens støjpolitik definerer støj som et af Europas største miljøproblemer;

C.  der henviser til, at støj forårsaget af trafik og industrielle og rekreative aktiviteter er et voksende problem, og at antallet af europæere, som er udsat for høje støjniveauer, er tiltagende;

1.  anmoder Kommissionen om at revidere de gældende grænseværdier og tilskynde til at nedbringe støjen ved kilden, hvilket ville medføre langt færre udgifter end foranstaltninger til strukturel lyddæmpning eller opsætning af støjskærme.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik