PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 376kWORD 60k
16.2.2016
PE576.648v01-00
 
B8-0280/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la zgomotul provocat de mașinile și echipamentele destinate utilizării în exterior


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la zgomotul provocat de mașinile și echipamentele destinate utilizării în exterior  
B8-0280/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 mai 2000,

–  având în vedere Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în cadrul politicii comunitare trebuie să se urmărească atingerea unui nivel ridicat de protecție a sănătății și a mediului, iar unul dintre obiectivele care trebuie urmărite este protecția împotriva poluării sonore;

B.  întrucât în Cartea verde asupra politicilor viitoare privind poluarea sonoră Comisia a desemnat zgomotul ca pe una din principalele probleme de mediu din Europa;

C.  întrucât zgomotul produs de trafic și de activitățile industriale și recreative constituie o problemă crescândă, iar numărul cetățenilor europeni expuși la niveluri ridicate de zgomot este tot mai mare;

1.  solicită Comisiei să revizuiască limitele stabilite și să promoveze reducerea zgomotului la sursă, fapt care ar implica costuri substanțial mai reduse decât cele necesare pentru lucrări structurale de insonorizare sau instalarea de bariere acustice.

Notă juridică - Politica de confidențialitate