PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 299kWORD 59k
16.2.2016
PE576.648v01-00
 
B8-0280/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o emisiji hrupa v okolje, ki ga povzročajo naprave in oprema, ki se uporabljajo na prostem


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o emisiji hrupa v okolje, ki ga povzročajo naprave in oprema, ki se uporabljajo na prostem  
B8-0280/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Direktive 2000/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. maja 2000,

–  ob upoštevanju Direktive 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je treba v okviru politike Unije ohranjati visoko raven varovanja zdravja in varstva okolja in ker je eden od ciljev, za katerega si je treba prizadevati, zaščita pred hrupom;

B.  ker je Komisija v zeleni knjigi o prihodnji politiki na področju hrupa navedla, da je ta eden glavnih okoljskih problemov v Evropi;

C.  ker hrup zaradi prometa ter industrijskih in rekreativnih dejavnosti postaja vse resnejši problem in ker se povečuje število Evropejcev, ki so izpostavljeni visokim ravnem hrupa;

1.  poziva Komisijo, naj pregleda sedanje omejitve in spodbuja zmanjšanje hrupa pri viru, saj bi to stalo veliko manj kot dela za zvočno izolacijo stavb ali namestitev protihrupnih pregrad.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov