PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 374kWORD 60k
15.2.2016
PE576.649v01-00
 
B8-0281/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la tratamentul diabetului în Uniunea Europeană


Dominique Bilde

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la tratamentul diabetului în Uniunea Europeană  
B8-0281/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât diabetul este una dintre bolile netransmisibile cele mai curente, iar această boală afectează peste 32 de milioane de cetățeni din Uniunea Europeană;

B.  întrucât diabetul este o boală invalidantă și costisitoare, care se însoțește de complicații grave;

C.  întrucât se preconizează că numărul de persoane care suferă de diabet în Europa va crește cu 16,6% până în 2030,

1.  încurajează Comisia să valorifice într-o mai mare măsură contribuția cercetării și a serviciilor medicale în combaterea diabetului;

2.  invită statele membre să își intensifice eforturile în materie de promovare a sănătății, de reducere a factorilor de risc, de prevenire a riscului de diabet, de diagnostic timpuriu și de tratament al diabetului;

3.  invită statele membre să asigure accesul continuu al pacienților aflați în îngrijire la echipe interdisciplinare de sănătate și la tratamente medicamentoase antidiabetice;

4.  invită Comisia și statele membre să asigure monitorizarea adecvată și suficientă a rezultatelor summitului ONU privind bolile netransmisibile, care a avut loc în septembrie 2011;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și statelor membre.

Notă juridică - Politica de confidențialitate