PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 314kWORD 63k
17.2.2016
PE570.946v01-00
 
B8-0282/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o ukrepih za zaustavitev prihoda ali vračanja džihadistov v države članice Evropske unije


Steeve Briois, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Mireille D'ornano, Sylvie Goddyn, Édouard Ferrand, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o ukrepih za zaustavitev prihoda ali vračanja džihadistov v države članice Evropske unije  
B8-0282/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju uredbe o zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja(1),

–  ob upoštevanju sklepa o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije, Grčije in Madžarske(2),

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker napadi v Parizu 13. novembra 2015, za katere je odgovornost prevzela Islamska država, kažejo na nesposobnost naših voditeljev in evropskih institucij, da bi naše državljane zaščitili pred teroristično grožnjo;

B.  ker zaradi migracijske krize in prostega gibanja ljudi po schengenskem območju džihadisti lažje prihajajo v države članice;

C.  ker v Evropski uniji v imenu zaščite verskih in etničnih manjšin vlada hudo mrtvilo na področju boja proti terorizmu;

1.  zahteva takojšnjo in dokončno odložitev izvajanja Schengenskega sporazuma;

2.   poziva Komisijo, naj neposredno zaključi sprejemanje in razdeljevanje nezakonitih migrantov v državah članicah;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in državam članicam.

(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32006R0562

(2)

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/SL/1-2015-451-SL-F1-1.PDF

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov