FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 156kWORD 58k
15.2.2016
PE576.652v01-00
 
B8-0284/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om forskelsbehandling af kvinder i Saudi-Arabien


Edouard Ferrand

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om forskelsbehandling af kvinder i Saudi-Arabien  
B8-0284/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at en café i Riyadh (Saudi-Arabien), der tilhører en amerikansk kæde, har hængt følgende meddelelse op på sin dør: "Kvinder bedes blive udenfor. Vær venlig at sende Deres chauffør, hvis De vil afgive en bestilling";

B.  der henviser til, at den pågældende meddelelse blev hængt op efter anmodning fra den saudiske komité for fremme af dyd og bekæmpelse af ufuldkommenhed, der er en myndighed, som håndhæver den saudiarabiske politik for forskelsbehandling af kvinder;

1.  bekræfter, at respekten for kvinder, uanset hvor vi befinder os i verden, skal anses for at være et princip, der ikke er til forhandling;

2.  fastholder, at lex mercatoria ikke må have forrang for overholdelsen af de mest grundlæggende menneskerettigheder;

3.  opfordrer Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen (HR/NF) og Rådet til i medfør af artikel 2, 3, 6 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 205 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at afbryde alle politiske, diplomatiske eller handelsmæssige forbindelser med Saudi-Arabien, indtil dette land udviser fuld respekt for princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, HR/NF, Rådet og den saudiarabiske regering.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik