PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 147kWORD 58k
15.2.2016
PE576.652v01-00
 
B8-0284/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


naisten syrjinnästä Saudi-Arabiassa


Edouard Ferrand

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys naisten syrjinnästä Saudi-Arabiassa  
B8-0284/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Riadissa Saudi-Arabiassa sijaitseva, amerikkalaiseen ketjuun kuuluva kahvila oli pannut ovelleen seuraavan ilmoituksen: "Pyydämme, että naiset eivät tule sisälle. Olkaa hyvä ja lähettäkää autonkuljettajanne hoitamaan tilauksenne";

B.  ottaa huomioon, että kyseisen ilmoituksen oli pyytänyt asettamaan esille Saudi-Arabian hyveiden edistämisestä ja paheiden estämisestä vastaava komitea eli viranomainen, joka on Saudi-Arabian naisia syrjivän toimintalinjan aseellinen toimeenpanija;

1.  toteaa, että naisten ja kaikkien ihmisten kunnioittamista on pidettävä periaatteena, josta ei voida tinkiä;

2.  toteaa, että kauppasopimukset eivät saa olla tärkeämpiä kuin kaikkein perustavimpien ihmisoikeuksien kunnioittaminen;

3.  kehottaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 3, 5 ja 21 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan nojalla komissiota, komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa sekä neuvostoa katkaisemaan kaikki poliittiset, diplomaattiset ja kaupalliset suhteet Saudi-Arabiaan, kunnes se todistaa kunnioittavansa täysimääräisesti miesten ja naisten tasa-arvon periaatetta;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle ja Saudi-Arabian hallitukselle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö