REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 382kWORD 60k
15.2.2016
PE576.652v01-00
 
B8-0284/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par sieviešu diskrimināciju Saūda Arābijā


Edouard Ferrand

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sieviešu diskrimināciju Saūda Arābijā  
B8-0284/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Rijādā (Saūda Arābija) uz ASV uzņēmumu tīklam piederošas kafejnīcas durvīm ir piestiprināts šāds paziņojums: „Lūdzam sievietes kafejnīcā nenākt un pēc sava pasūtījuma atsūtīt šoferi”;

B.  tā kā minētais paziņojums ir izvietots pēc Saūda Arābijas Tikumības veicināšanas un netikumības novēršanas komitejas — iestādes, kas ievieš praksē Saūda Arābijas diskriminējošo politiku pret sievietēm — pieprasījuma,

1.  norāda, ka sieviešu tiesību ievērošana (neatkarīgi no viņu atrašanās vietas) ir princips, kas nav apspriežams;

2.  norāda, ka lex mercatoria nevajadzētu ieņemt svarīgāku vietu kā viselementārāko cilvēktiesību ievērošanai;

3.  saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 2., 3., 6. un 21. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 205. pantu aicina Eiropas Komisiju, Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un Padomi pārtraukt visas politiskās, diplomātiskās un komerciālās attiecības ar Saūda Arābiju līdz brīdim, kad šaja valstī tiek nodrošināta vīriešu un sieviešu līdztiesības principa pilnīga ievērošana;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos un Padomei, kā arī Saūda Arābijas valdībai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika