PROJEKT REZOLUCJI
PDF 298kWORD 60k
15.2.2016
PE576.652v01-00
 
B8-0284/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie dyskryminacji kobiet w Arabii Saudyjskiej


Edouard Ferrand

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie dyskryminacji kobiet w Arabii Saudyjskiej  
B8-0284/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w Rijadzie (Arabia Saudyjska) na drzwiach pewnej kawiarni, należącej do amerykańskiej sieci, umieszczono następujące ostrzeżenie: „Kobiety uprasza się o niewchodzenie do środka. Proszę wysłać swojego kierowcę, aby złożyć zamówienie”;

B.  mając na uwadze, że ostrzeżenie to zostało umieszczone na wniosek saudyjskiego Komitetu ds. Wpajania Cnoty i Zwalczania Występku, organu, który ma za zadanie siłą egzekwować saudyjską politykę dyskryminacji wobec kobiet;

1.  stwierdza, że szacunek dla kobiet, niezależnie od miejsca, musi być uznawany za niezbywalną zasadę;

2.  stwierdza, że prawo handlowe nie powinno być przedkładane nad przestrzeganie najbardziej podstawowych praw człowieka;

3.  zachęca – zgodnie z art. 2, 3, 6 i 21 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 205 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Komisję, Wysoką Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Radę do zerwania wszelkich stosunków politycznych, dyplomatycznych i handlowych z Arabią Saudyjską i nienawiązywania ich do momentu, aż państwo to nie udowodni pełnego przestrzegania zasady równouprawnienia płci;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Wysokiej Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Radzie oraz rządowi saudyjskiemu.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności