PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 374kWORD 61k
15.2.2016
PE576.652v01-00
 
B8-0284/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la discriminarea femeilor în Arabia Saudită


Edouard Ferrand

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la discriminarea femeilor în Arabia Saudită  
B8-0284/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât la Riyad (Arabia Saudită), o cafenea aparținând unui lanț american a afișat la intrare următorul anunț: „Rugăm femeile să nu intre. Vă rugăm să vă trimiteți șoferul pentru a da comanda”;

B.  întrucât acest afiș a fost pus la cererea Comitetului saudit pentru practicarea virtuții și reprimarea viciului, o autoritate care servește drept braț armat pentru politica saudită de discriminare a femeilor;

1.  afirmă că respectarea femeii, în orice loc, trebuie considerată un principiu nenegociabil;

2.  afirmă că lex mercatoria nu trebuie să primeze asupra respectării celor mai elementare drepturi ale omului;

3.  solicită - în temeiul articolelor 2, 3, 6 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană și al articolului 205 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene - Comisiei Europene, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politice de securitate (VP/ÎR) și Consiliului să suspende toate relațiile politice, diplomatice și comerciale cu Arabia Saudită până când această țară va respecta întru totul principiul egalității între bărbați și femei;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, VP/ÎR, Consiliului și guvernului saudit.

Notă juridică - Politica de confidențialitate