PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 301kWORD 60k
15.2.2016
PE576.652v01-00
 
B8-0284/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o diskriminaciji žensk v Saudovi Arabiji


Edouard Ferrand

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o diskriminaciji žensk v Saudovi Arabiji  
B8-0284/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je kavarna ameriške verige v Rijadu (Saudova Arabija) na vrata izobesila naslednje obvestilo: „Prosimo, da ženske ne vstopajo in da naročila opravijo preko svojih voznikov“;

B.  ker je bilo to obvestilo izobešeno na zahtevo odbora Saudove Arabije za spodbujanje spodobnega in moralnega vedenja, organ, ki z železno roko izvaja saudsko politiko diskriminatornega obravnavanja žensk;

1.  meni, da mora spoštovanje žensk povsod po svetu veljati za brezpogojno načelo;

2.  meni, da gospodarsko pravo (lex mercatoria) ne sme imeti prednosti pred najosnovnejšimi človekovimi pravicami;

3.  poziva Evropsko komisijo, podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in Svet, naj v skladu s členi 2, 3, 6, 21 Pogodbe o Evropski uniji in členom 205 Pogodbe o delovanju Evropske unije prekinejo vse politične, diplomatske ali poslovne odnose s Saudovo Arabijo, dokler ta država ne bo dosledno spoštovala načela enakosti med spoloma;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanjo in varnostno politiko, Svetu in vladi Saudove Arabije.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov