NÁVRH USNESENÍ
PDF 242kWORD 59k
17.2.2016
PE576.653v01-00
 
B8-0258/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o úloze technologií při vyučování a ve třídách


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o úloze technologií při vyučování a ve třídách  
B8-0258/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na závěry Rady (2015/C 172/05),

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že schopností práce s digitálními technologiemi se rozumí jisté a kritické používání technologií informační společnosti při práci, ve volném čase a ke komunikaci;

B.  vzhledem k tomu, že tato způsobilost je založena na základní schopnosti používat informační a komunikační technologie a počítač k přijímání, vyhodnocování, vytváření a výměně informací a také ke komunikaci a k účasti v sítích spolupráce prostřednictvím Internetu;

C.  vzhledem k tomu, že informační a komunikační technologie připravují studenty na aktivní a vědomou účast v rychle se měnícím světě, kde díky přístupu k nejrůznějším novým technologiím neustále dochází k rychlému rozvoji práce a další lidské činnosti;

1.  vyzývá Komisi, aby s ohledem na údaje italského Národního statistického úřadu ISTAT, z nichž vyplývá, že mládež, která má přístup k Internetu, jej využívá, aniž by měla nezbytnou způsobilost, která by jí umožnila prosadit se na pracovním trhu, vytvořila pobídky ke správnému používání Internetu na školách.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí