ONTWERPRESOLUTIE
PDF 152kWORD 57k
17.2.2016
PE576.653v01-00
 
B8-0285/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de rol van technologie in het onderwijs en in de klassen


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de rol van technologie in het onderwijs en in de klassen  
B8-0285/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien de conclusies van de Raad (2015/C 172/05),

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat digitale competentie de vertrouwdheid omvat met en het kritische gebruik van technologieën van de informatiemaatschappij voor het werk, in de vrije tijd en voor communicatie;

B.  overwegende dat deze competentie wordt onderbouwd door basisvaardigheden in ict (informatie- en telecommunicatietechnologie) en het gebruik van computers om informatie op te vragen, te beoordelen, te produceren en uit te wisselen, en om via internet te communiceren en deel te nemen aan samenwerkingsnetwerken;

C.  overwegende dat ict studenten voorbereidt op een actieve en bewuste participatie in een wereld die snel evolueert, waar werk en andere menselijke activiteiten permanent evolueren dankzij de toegang tot allerlei nieuwe technologieën;

1.  verzoekt de Commissie een juist gebruik van internet in scholen te stimuleren, gezien de ISTAT-gegevens waaruit blijkt dat jongeren die toegang hebben tot het net, navigeren zonder te beschikken over de juiste vaardigheden om in een arbeidsomgeving succes te hebben.

Juridische mededeling - Privacybeleid