PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 378kWORD 60k
17.2.2016
PE576.653v01-00
 
B8-0285/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la rolul tehnologiei în învățământ și în clasă


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la rolul tehnologiei în învățământ și în clasă  
B8-0285/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere concluziile Consiliului (2015/C 172/05),

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât competențele digitale implică utilizarea cu încredere și cu simț critic a tehnologiilor societății informaționale la muncă, în timpul liber și în comunicare;

B.  întrucât astfel de competențe se sprijină pe aptitudini de bază în domeniul TIC (tehnologiile informației și comunicațiilor) și în folosirea computerului pentru a primi, a evalua, a produce și a face schimb de informații, precum și pentru a comunica și a participa la rețele de colaborare prin internet;

C.  întrucât TIC pregătesc elevii și studenții pentru o participare activă și conștientă într-o lume în evoluție rapidă în care munca și alte activități umane sunt într-o evoluție constantă grație accesului la tehnologii noi și variate,

1.  solicită Comisiei să stimuleze folosirea corectă a internetului în școli în lumina datelor ISTAT, potrivit cărora tinerii care au acces la internet navighează fără a avea competențele necesare pentru a se afirma în sectorul ocupării forței de muncă.

Notă juridică - Politica de confidențialitate