FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 152kWORD 57k
17.2.2016
PE576.653v01-00
 
B8-0285/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om teknik i skolan


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om teknik i skolan  
B8-0285/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets slutsatser (2015/C 172/05),

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål.

B.  Sådan kompetens bygger på grundläggande IKT- och datafärdigheter för att kunna ta emot, bedöma, producera och utbyta information samt kommunicera och delta i onlinesammanhang.

C.  IKT förbereder studenterna på ett aktivt och medvetet deltagande i en värld som snabbt förändras och där arbetslivet och andra verksamheter ständigt utvecklas genom ny teknik.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra korrekt användning av internet i skolor, i ljuset av statistik från Istat som visar att ungdomar visserligen använder internet men saknar rätt kompetens för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy