Procedūra : 2016/2545(RPS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0287/2016

Pateikti tekstai :

B8-0287/2016

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0074

REKOMENDACIJOS DĖL SPRENDIMO PROJEKTAS
PDF 395kWORD 66k
25.2.2016
PE576.655v01-00
 
B8-0287/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 4 dalies d punktą ir 105 straipsnio 6 dalį


neprieštarauti Komisijos reglamento, kuriuo dėl pilotų mokymo, egzaminavimo ir periodinio tikrinimo reikalavimų, susijusių su nustatytų charakteristikų navigacija, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, projektui (D042244/03 – 2016/2545(RPS))


Michael Cramer Transporto ir turizmo komiteto vardu

Europos Parlamento sprendimo projektas neprieštarauti Komisijos reglamento, kuriuo dėl pilotų mokymo, egzaminavimo ir periodinio tikrinimo reikalavimų, susijusių su nustatytų charakteristikų navigacija, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, projektui (D042244/03 – 2016/2545(RPS))  
B8-0287/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos reglamento projektą (D042244/03),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB(1), ypač į jo 7 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į minėto reglamento 65 straipsnyje nurodyto komiteto 2015 m. gruodžio 18 d. pateiktą nuomonę,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 12 d. Komisijos laišką, kuriame ji prašo pareikšti, jog Parlamentas neprieštaraus reglamento projektui,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 23 d. Transporto ir turizmo komiteto laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką(2), 5a straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 4 dalies d punktą ir 105 straipsnio 6 dalį,

A.  kadangi Komisijos reglamento projekto tikslas, be kita ko, – vienais metais patęsti piloto mėgėjo licencijos turėtojams taikomą pereinamąjį laikotarpį nuo 2016 m. balandžio 8 d. iki 2017 m. balandžio mėn.;

B.  kadangi galutinis Parlamento prieštaravimo Komisijos reglamento projektui pateikimo terminas baigsis 2016 m. balandžio 23 d.;

C.  kadangi iki 2016 m. balandžio 8 d. įsigaliojus Komisijos reglamentui būtų užkirstas kelias teisės spragai, susijusiai su keliais tūkstančiais ES piliečių, turinčių Jungtinių Amerikos Valstijų federalinės aviacijos administracijos (FAA) išduotas piloto mėgėjo licencijas;

D.  kadangi, nepakeitus datos, šie pilotai privalės gauti savo FAA išduotų licencijų pripažinimą arba pakeisti jas į ES licencijas, o tai pareikalaus nemažų nacionalinių institucijų ir pačių pilotų išteklių ir laiko;

E.  kadangi Komisija ir Europos aviacijos saugos agentūra nori derėtis dėl supaprastintos procedūros, kurią taikant būtų sudarytos sąlygos ES ir JAV abipusiam tokių piloto licencijų pripažinimui ir pakeitimui, ir kadangi ši nauja procedūra gali būti pradėta taikyti pilotams 2016 m. antrąjį pusmetį;

1.  pareiškia, jog neprieštarauja Komisijos reglamento projektui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Komisijai ir susipažinti – Tarybai.

 

(1)

OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(2)

OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika