NÁVRH USNESENÍ
PDF 235kWORD 60k
17.2.2016
PE576.657v01-00
 
B8-0289/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o zřízení komisí pro cestovní ruch za účelem posílení politiky zaměstnanosti mladých lidí


Gianluca Buonanno

Návrh nařízení Evropského parlamentu o zřízení komisí pro cestovní ruch za účelem posílení politiky zaměstnanosti mladých lidí  
B8-0289/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že potenciální konkurenční výhody evropského cestovního ruchu podporující růst a rozvoj jsou v mezinárodním srovnání jedinečné;

B.  vzhledem k tomu, že ekonomické údaje v této oblasti potvrzují, že odvětví cestovního ruchu je základním prvkem pro vytvoření přínosné politiky zaměstnanosti, zejména pokud jde o zaměstnanost mladých lidí;

C.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament se již k otázce cestovního ruchu vyjádřil v několika důležitých usneseních;

1.  domnívá se, že je nezbytné připomenout, že otázka rozvoje mezinárodního cestovního ruchu by měla být považována za prioritní;

2.  navrhuje uskutečnit legislativní kroky, které povedou k vypracování předpisů upravujících odvětví cestovního ruchu, a to prostřednictvím zřízení komisí pro cestovní ruch se zaměřením na posílení politiky zaměstnanosti mladých lidí.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí