RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 146kWORD 57k
17.2.2016
PE576.657v01-00
 
B8-0289/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


noorte tööhõive poliitika tugevdamisele suunatud turismitööstuse komisjonide loomise kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek noorte tööhõive poliitika tugevdamisele suunatud turismitööstuse komisjonide loomise kohta  
B8-0289/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa turismisektori konkurentsivõime ning kasvu ja arengu potentsiaal on rahvusvahelises kontekstis suurepärased;

B.  arvestades, et vastavatest majandusandmetest selgub, et turismisektor on keskse tähtsusega viljaka tööhõivepoliitika, eelkõige noorte tööhõive poliitika väljatöötamise jaoks;

C.  arvestades, et Euroopa Parlament on oma seisukohta turismi küsimuses olulistes resolutsioonides juba väljendanud;

1.  peab vajalikuks veel kord rõhutada, et rahvusvahelise turismi arendamise küsimust tuleb käsitada prioriteetsena;

2.  teeb ettepaneku võtta vastu õigusakt, milles sätestataks turismisektorit käsitlevad õigusnormid, ja luua turismikomisjonid, mille kaudu toetatakse noorte tööhõive poliitika tugevdamist.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika